VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE (dále jen VSP SPO)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup spotřebitelů v Internetovém obchodě www.lecivyobchod.cz a stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitele).

2. Vanda Prchalová, IČO: 67629644, se sídlem Šárka Business Park, ul. Lužná 591, 160 00 Praha 6, jako provozovatel Internetového obchodu www.lecivyobchod.cz prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží, které je plně v souladu s obecnými i zákonnými požadavky pro daný druh zboží. Firma není plátcem DPH.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránce Internetového obchodu www.lecivyobchod.cz v době odeslání objednávky kupujícím.

2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP SPO a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Zboží zasíláme do 10 dnů.

4. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu info@lecivyobchod.cz. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k poštovní přepravě kupujícímu.

III. Kupní cena a způsob úhrady kupní ceny

1. Kupní cenu zboží uvedeného na stránce Internetového obchodu www.lecivyobchod.cz je možné hradit:

a) na dobírku

b) prostřednictvím systému GoPay – elektronické bankovnictví. GoPay je nejrychlejší bezhotovostní platební prostředek, který Vým oproti klasické internetové platbě na účet zajistí tařka okamžité převedení finančních prostředků na účet příjemce (většinou do 30 minut). Systém GoPay také dává prodejci ihned vědět o vaší proběhlé, takže objednané zboží můžete obržet mnohem rychleji, než když musí prodejce ověřit, zda platba na účet přišla (většinou až 3 dny). Když se tento způsob naučíte, zjistíte že je postup docela snadný a rychlý. Zpočátku můžete zkoušet několikrát, nic se nestane, když platbu "zkazíte" a začnete znovu.

c) bankovním převodem č.ú. 2536598329/0800, zboží bude odesláno až po připsání platby na náš účet, jako variabilní symbol uveďte číslo vaší objednávky.

2. Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu.

3. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za objednané zboží na účet prodávajícího. K ceně zboží se dle způsobu odběru zboží připočítává částka za poštovné a balné na místo určené kupujícím.

IV. Dodací podmínky zboží

1. Dodací lhůta činí 2-10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od poštovního dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů. Prodávající doporučuje v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Doporučujeme informovat prodávajícího.

2. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží v případě jeho opakovaného nevyzvednutí

4. Objednávky zasíláme standartně pouze na území ČR. Při zasílání zboží do jiného státu je nutné předem domluvit individuální přepravní podmínky.

5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

6. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

7. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, daňový doklad. Kupující je povinen dodané zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem zaslané objednávky. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

8. Všechny zásilky jsou expedovány Českou poštou, jako balík cena dopravného a balného:

  • Česká pošta, při nákupu do 1999,-Kč vč. DPH 120,- Kč (včetně ceny za dobírku)
  • Česká pošta, při nákupu od 2.000,-Kč vč. DPH poštovné a balné ZDARMA
  • platba přes GoPay - poštovné a balné 95,- Kč (neplatí se dobírkovné)

V. Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení

1. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí občanským zákoníkem, v platném znění. Místem uplatnění záruky je sídlo prodávajícího nacházející se na adrese Šárka Business Park, ul. Lužná 591, 160 00 Praha 6.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek:

  • zboží nesmí být použito ani poškozeno
  • zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu, za poškození se pro tyto účely považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce atd.
  • zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití)
  • vrácení zboží musí být realizováno spolu s písemnou žádostí obsahující projev vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. Žádost musí obsahovat kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt, číslo účtu, kam má být převedena finanční částka za vrácené zboží).
  • Peníze za vrácené zboží Vám zašleme po převzetí zboží co nejrychleji na Vámi uvedené číslo účtu.
  • Vrácené zboží posílejte jako doporučenou zásilku, nikoliv však na dobírku. Zásilka poslaná na dobírku nebude přijata.
  • Doporučujeme zásilku pojistit v případě, že zboží má hodnotu větší než 500,- Kč (do této částky Česká pošta ztrátu hradí).

5. V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží.

6. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující.

7. Prodávající se zavazuje v případě závady zboží k výměně zboží za stejné nebo podobné disponující stejnými parametry jako původní výrobky.

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2. zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) na naši adresu

3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, číslo účtu

4. nezapomeňte přiložit doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

5. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Záruka se nevztahuje na:

1. vady vzniklé běžným používáním

2. nesprávným použitím výrobku

3. nesprávným skladováním

VI. Ochrana osobních údajů

1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., jsou používány pouze pro naše interní potřeby a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám.

Děkujeme za Váš nákup, Vanda Prchalová.

Platnost od 1.7.2012 do odvolání


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Copyright © 2013 Léčivý obchod. All Rights Reserved. | created by Arteg